टीम – Mero Samachar
Pravin Dhakal

Pravin Dhakal

Editor
Ankit Bhattarai

Ankit Bhattarai

Associate Editor
Suresh Sharma

Suresh Sharma

Associate Editor
Sushil Shrestha

Sushil Shrestha

Marketing Director
Prakash Regmi

Prakash Regmi

Staff Writer
Punya Khanal

Punya Khanal

Staff Writer